11 listopada 2017, 09:09
Science: Polish Perspectives w Cambridge

Od studiów nad rolą dynastii Jagiellonów w Europie, poprzez poszukiwanie odpowiedzi na pytanie “czy jedzenie ciasta może pomóc w odchudzaniu?”, aż po problemy etyki powstającej sztucznej inteligencji. W tym roku dwustu pięćdziesięciu naukowców przyjechało z 11 krajów, aby w historycznych salach Uniwersytetu Cambridge porozmawiać o nauce. Co ich łączy? Wszyscy są młodymi, wybitnymi naukowcami i innowatorami z Polski, jednak pracują i rozwijają się w ośrodkach naukowych poza krajem/na całym świecie. Po raz szósty z inicjatywy Fundacji Polonium, odbyła się konferencja “Science: Polish Perspectives”, gromadząca unikalną społeczność młodych, wybitnych polskich naukowców i innowatorów pracujących na całym świecie.

Właśnie rozmowy o badaniach, szukanie możliwości ponadgranicznej współpracy i tworzenie w ten sposób społeczności polskich naukowców pracujących na całym świecie są celami wydarzenia, przyciągającymi rokrocznie ponad dwustu uczestników. Skutkiem trwającego drenażu polskich umysłów jest rosnąca polska diaspora naukowo-badawcza. Integracja tej społeczności jest celem konferencji “Science: Polish Perspectives” i organizującej ją Fundacji Polonium. Potwierdzają to wypowiedzi uczestników. To ważna konferencja, bo daje możliwość zbudowania sieci kontaktów w Polsce i za granicą. – powiedział Jan Jakub Chromiec, doktorant w Hertie School of Governance w Berlinie – Właśnie ludzie, których się tutaj spotyka są tutaj największą wartością. Zdecydowanie daje nam świetne perspektywy na nawiązanie współpracy badawczej w przyszłości. Wtórował mu Wiktor Olszowy, doktorant z Uniwersytetu Cambridge: przyszedłem tutaj, żeby spotkać znajomych z poprzednich edycji, być może spotkać nowych współpracowników, a także dowiedzieć się więcej o możliwościach powrotu do Polski.

Fundacja Polonium zaprezentowała także wstępne wyniki trwającej ankiety, która ma za zadanie zbadanie polskiej diaspory naukowej. To pierwsze studium polskich emigrantów pracujących naukowo o takiej skali. Ma ono pomóc zrozumieć jak polscy naukowcy rozprzestrzeniają się po świecie, z kim utrzymują kontakty oraz jak zapatrują się na kwestie powrotu. Pomimo iż prawie połowa badanych nie planuje wracać do Polski, ogromna większość z nich czerpie korzyści zawodowe wynikające z kontaktów z naukowcami w Polsce. Ponad połowa z nich ma również doświadczenie z polskim systemem edukacji. Sugeruje to, że jest wiele czynników natury osobistej, do których można się odwołać, żeby zachęcać ludzi do powrotów oraz współpracy z Polską – przekonywał dr Rafał Mostowy z Fundacji Polonium. Podkreślił on też, że obszerny raport z analizą polskiej diaspory ukaże się w 2018.

Uczestnicy także wzięli aktywny udział w wydarzeniu w trakcie warsztatów. Na jednym z nich Fundacja na rzecz Nauki Polskiej dzieliła się informacją na temat polskich grantów dostępnych dla osób zastanawiających się nad powrotem. Uczestnicy mieli także okazję porozmawiać o doświadczeniach jednego z laureatów programów grantowych FNP, który postanowił wrócić do kraju i kontynuować tam swoje badania. Wiceminister Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Łukasz Szumowski, nakłaniał polską diasporę naukową do zaangażowania się w proces zmiany polskiej nauki. Wspomniał o powstającej Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, zachęcając naukowców do kontaktu i zaproponowania w jaki sposób najlepiej może się ona przysłużyć umiędzynarodowieniu rodzimych badań.

Istotnym elementem konferencji jest także pokazanie, że kariera naukowa niekoniecznie musi oznaczać chęć pozostania na uczelni – możliwością jest także zatrudnienie w odpowiednich działach prywatnych firm lub zamienienie wyników swoich badań w startup.

To, co łączy przybywających na konferencję, to nie tylko narodowość – powiedziała Aleksandra Królik, koordynator organizacji konferencji – to także bez wyjątku osoby, które robią wybitne badania. Niezależnie od tego, czy piszą doktorat, pracują w przedsiębiorstwie czy właśnie założyli swoją grupę badawczą.

Już podczas otwarcia organizatorzy zapowiedzieli, że następna konferencja odbędzie się 16-17.11.2018 w Oxfordzie.

Przeczytaj też

Udostępnij

About Author

admin

komentarze (0)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *