18 marca 2016, 12:00
Co to jest sąd do spraw kurateli?

Sąd do spraw kurateli (Court of Protection) to specjalistyczny sąd podejmujący ważne decyzje, często zmieniające życie osób, które nie mają pełnej zdolności umysłowej. Tradycje tego sądu sięgają czasów średniowiecza. Dziś funkcje i zadania sądu do spraw kurateli opisane zostały w Mental Capacity Act 2005.

Sąd do spraw kurateli podejmuje decyzje dotyczące zarówno spraw majątkowo-finansowych jak i bytowych osób niepełnosprawnych umysłowo. Dane osoby, której dotyczy postępowanie są zawsze utajnione i stąd słyszymy tylko o pacjencie „P”. Sąd może decydować o tym, gdzie „P” ma mieszkać lub jakiego rodzaju kontakt „P” powinien utrzymywać z określonymi osobami trzecimi. Sąd może nawet orzec, że „P” nie powinien mieć żadnego kontaktu konkretną osobą. Sąd może orzec o kontynuacji lub zakazie kontynuacji leczenia „P” lub nakazać konkretnej osobie opiekę nad „P”.

Czasami nie jest jasne, czy „P” rzeczywiście nie posiada pełnej zdolności umysłowej. Może się też zdarzyć, że „P” posiada zdolność umysłową do pewnych czynności. Do sądu do spraw kurateli można więc kierować wnioski o orzeczenie tego, do jakich czynności „P” posiada zdolność. Orzeczenie może być wymagane do stwierdzenia np. czy „P” powinien sam zarządzać swoim majątkiem, mieć możliwość sprzedaży czy kupna domu, sam podjąć decyzję o amputacji czy aborcji, czy też podjąć decyzję o wejściu w związek małżeński lub też decyzję rozwodową.

Sąd ma prawo, z którego często korzysta, do mianowania kuratorów do spraw majątkowych „P”. Sąd do spraw kurateli (Court of Protection) wraz z urzędem do spraw kurateli (Office of the Public Guardian) nadzorują pracę kuratorów. Kuratorzy muszą składać coroczny raport ze swojej działalności. Sąd ponadto zajmuje się sprawami pełnomocnictwa oraz sporami pomiędzy członkami rodziny o ważność pełnomocnictw.

Sąd ma też moc sporządzania tzw. testamentów statutowych w imieniu osób niesprawnych umysłowo.

Sąd podejmuje również interwencje w sytuacjach, gdy dochodzi do wykorzystywania finansowego lub przemocy w stosunku do osoby niepełnosprawnej umysłowo. Sąd może orzec czy doszło do ograniczenia wolności osoby niepełnosprawnej oraz czy takie ograniczenie w określonych okolicznościach może być uzasadnione.

Aleksandra Knipe – specjalizuje się w prawie dotyczącym kurateli i zajmuje się sprawami dotyczącymi: ustanowienia kuratora; usunięcia kuratora; nadania pełnomocnictwa; odebrania pełnomocnictwa; zarządzania majątkiem osoby pod opieką kuratora; kwestii bytowych osoby podlegającej opiece kuratora.

Wszystkie decyzje podejmowane w imieniu osoby niepełnosprawnej umysłowo muszą być podejmowane w jak najlepszy interesie „P”. Każdy musi być uznany za osobę zdolną do wszystkich czynności prawnych dopóki nie dowiedzie się braku takiej zdolności. Osoba nie powinna zostać uznana za niezdolną do konkretnej czynności, o ile nie podjęto wszelkich kroków, aby pomóc jej podjąć daną decyzję niezależnie. Nie można też uznać nikogo za niezdolnego do podjęcia konkretnej decyzji dlatego, że podejmuje decyzję niemądra. Ponadto, zanim sąd podejmie decyzje w imieniu kogokolwiek, musi rozważyć czy ten sam skutek nie może zostać osiągnięty w sposób mniej ograniczający wolność decyzyjną „P”.

Jak wskazano powyżej sąd do spraw kurateli ma znaczną moc decyzyjną w sprawach osób niepełnosprawnych umysłowo. Jednakże sąd ma też ściśle określone zobowiązania w stosunku do swoich podopiecznych i musi zawsze podejmować decyzje w ich najlepszym interesie. W naszej kancelarii mamy szerokie doświadczenie w sprawach dotyczących tego specjalistycznego sąd i chętnie odpowiemy na pytania, które kwestie poruszone w tym artykule mogą rodzić.

 

***

Jesteśmy kancelarią adwokacka specjalizująca się w wielu dziedzinach prawa. Nasi eksperci posiadają wiedzę i doświadczenie, pozwalające zapewnić naszym klientom obsługę na najwyższym poziome, o czym świadczy znak jakości Lexcel przyznany przez The Law Society oraz złota nagroda Investor in People.

Dwie nasze prawniczki z zakresu prawa Anglii i Walii, Monika Byrska i Alexandra Knipe, biegle mówią po polsku. Jeśli mają Państwo jakiś problem natury prawnej, o którym chcą Państwo porozmawiać w ojczystym języku, służymy Państwu pomocą.

Monika Byrska 020 7940 4012

monika.byrska@anthonygold.co.uk

Alexandra Knipe 020 7940 4088

alexandra.knipe@anthonygold.co.uk

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich klientom, proponujemy także spotkania w naszych biurach w trzech dogodnych lokalizacjach w Londynie: London Bridge, Streatham oraz Elephant & Castle.

Przeczytaj też

Udostępnij

About Author

Aleksandra Knipe

komentarze (0)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *